Linki

www.tworki.eu - Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza

www.ipz.edu.pl - Strona Instytutu Psychologii Zdrowia

www.parpa.pl - Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

www.psychologia.edu.pl - Internetowy Portal Psychologiczny

www.terapia.rubikon.pl - Strona internetowa pisma pracowników lecznictwa odwykowego: "Terapia uzależnienia i współuzależnienia"

www.
www.dda.pl- Nieoficjalna strona Dorosłych Dzieci Alkoholików

www.narkomania.gov.pl/~bdsnark - Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

www.anonimowi-alkoholicy.org.pl - Strona Anonimowych Alkoholików

www.alkoholizm.akcjasos.pl - Alkoholizm - Polski Portal Pomocy