Leczenie w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych. W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4.

Czas oczekiwania na przyjęcie do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wynosi około tygodnia. Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu funkcjonuje codziennie /w dni robocze/ w godzinach 8.00- 15.00. Leczenie trwa 8 tygodni, pacjenci na czas terapii w oddziale otrzymują zwolnienie lekarskie. Zajęcia odbywają się w formie grupowej, każdy pacjent ma też swojego terapeutę prowadzącego. Metody pracy terapeutycznej realizowane są w grupach terapeutycznych, zajęciach psychoedukacyjnych, mikrowykładach, filmach, treningach umiejętności społecznych itp.