Przyjęcie do Ośrodka

Przyjęcie do Ośrodka:

Wyznaczanie terminu przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza o treści „Skierowanie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”. Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Uwaga! skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.

Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu na czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pobierz skierowanie

Ważne informacje:

O kolejności przyjęć do Oddziału decyduje kolejność wpisu na listę oczekujących. W wypadku, gdy zaistnieje możliwość wcześniejszego przyjęcia niż ustalono, Ośrodek powiadamia o możliwości zmiany terminu następnego pacjenta z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

Zapisy do kolejki oczekujących odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

Ośrodek przyjmuje również pacjentów w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych w terminie uzgodnionym przez sąd.

Leczenie w naszym Ośrodku jest finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co za tym idzie jest bezpłatne.

Pacjent w dniu przyjęcia powinien być w stabilnym stanie somatycznym, nie wymagającym diagnozowania i intensywnego leczenia.

Warunkiem przyjęcia do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu jest bezwzględny stan trzeźwości potwierdzony badaniem alkomatu i negatywnymi testami na obecność leków z grupy benzodiazepin i narkotyków.

W momencie przyjęcia do Ośrodka, Pacjent winien posiadać: 

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, 
  • aktualne wyniki badań: RTG klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych w tym: OB, WR, Morfologia, Cukier, Transaminazy, Mocz – badanie ogólne (pacjent powinien być w stabilnym stanie somatycznym, nie wymagającym diagnozowania i intensywnego leczenia) 
  • osobisty numer NIP oraz NIP zakładu pracy w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego.
ZałącznikWielkość
Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego27 KB