Lista macierzystych Ośrodków osób, które otrzymały dotację z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na szkolenie Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 2018 roku.

1. Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
SP ZOZ
Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień
ul. Kasprzaka 11
01-211 Warszawa

2. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie
Poradnia Leczenia Uzależnień
06-400 Ciechanów ul. Powstańców Wielkopolskich 2

3. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
05-800 Pruszków
ul. Partyzantów 2/4

4. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1

5. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
26-607 Radom
ul. Reja 30

6. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
02-495 Warszawa
ul. Sosnkowskiego 18

7. SP ZOZ
Szpital Specjalistyczny MSWiA w Otwocku Oddział Leczenia Uzależnień
05-400 Otwock
ul. B. Prusa 1/3

8. Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
26-607 Radom