STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ZASADY DOFINANSOWANIA SZKOLENIA POD NAZWĄ „STUDIUM TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA”

I. Dofinansowanie do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, realizowane przez następujące jednostki:

1. Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień Szpital Specjalistyczny
im. dr J. Babińskiego SP ZOZ 30-393 Kraków ul. dr J. Babińskiego 29.

2. Polsko - Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień "Błękitny Krzyż w Polsce"Sp. z o.o.
43-384 Jaworze, ul. Dzwonkowa 138.

3. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 02-412 Warszawa
ul. Gęślarska 3.

4.Szkoła Psychoterapii Uzależnień – CEDR Centrum Edukacji Doradztwa i Rozwoju Sp. z o. o.
58-379 Czarny Bór, Borówno 78.

5. Szkoła Specjalistów Psychoterapii Uzależnień i Instruktorów Terapii Uzależnień –CARE-BROK Sp. z o. o. 07-306 Brok, ul. Warszawska 25.

6. Szkoła Zintegrowanej Psychoterapii Uzależnień Uniwersytetu SWPS – Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu w Katowicach 40-326 Katowice, ul. Techników 9.

7. Studium Psychoterapii Uzależnień Vis-Salutis 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 69, lok. A204.

II. WOTUW w Pruszkowie, koordynuje proces dofinansowania do szkoleń:

1. WOTUW, jako jednostka wojewódzka, dysponuje i dofinansowuje szkolenia ze środków
Urzędu Marszałkowskiego.

2. WOTUW rekrutuje kandydatów do pozyskania środków z funduszy PARPA
(szczegółowe informacje na stronie internetowej www.parpa.pl)

III. Kandydat ubiegający się o dofinansowanie ma możliwość wyboru źródła dotacji (PARPA bądź Urząd Marszałkowski) i składa odpowiedni wniosek o przyznanie dotacji do WOTUW: wniosek o przyznanie dofinansowania z funduszy PARPA (wraz z niezbędnymi dokumentami) lub wniosek o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego (wraz z niezbędnymi dokumentami).

IV. Prawo do ubiegania się o dofinansowanie szkolenia posiadają :

1. pracownicy udzielający świadczeń z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu zatrudnieni w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu województwa mazowieckiego (znajdujących się na liście placówek leczenia uzależnienia od alkoholu WOTUW) na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy cywilno - prawnej, umowy wolontariatu, lub samozatrudnienia z tym zastrzeżeniem, że wymiar zatrudnienia/zlecenia powinien stanowić co najmniej równoważnik ½ etatu (minimum 18 godzin tygodniowo).

V. Każda osoba ubiegająca się o dofinansowanie jest zobowiązana dostarczyć (osobiście bądź listownie) do siedziby WOTUW:

1. wypełniony wniosek, do WOTUW o dofinansowanie ze środków funduszy Urzędu Marszałkowskiego udziału w szkoleniu podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia – wzór wniosek w załączeniu,
2. zaświadczenie z zakładu pracy o formie zatrudnienia ze wskazaniem wymiaru godzin pracy, okresu zatrudnienia, oraz stanowiska pracy,
3. w przypadku zatrudnienia w formie wolontariatu – opinia kierownika placówki o zakresie wykonywanych świadczeń oraz planowany czas zatrudnienia,
4. zaświadczenie o zakwalifikowaniu do szkolenia, wydane przez jeden z następujących organów szkolących, wraz z terminami sesji na dany rok, w którym kandydat ubiega się o dofinansowanie:

a) Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień Szpital Specjalistyczny
im. dr J. Babińskiego SP ZOZ 30-393 Kraków ul. dr J. Babińskiego 29
b) Polsko - Niemiecki Instytut Terapii Uzależnień przy spółce "Błękitny Krzyż w Polsce"
Sp. z o.o. 43-384 Jaworze ul. Dzwonkowa 138
c) Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
02-412 Warszawa ul. Gęślarska 3
d) Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień
58-379 Czarny Bór ul. Parkowa 8
e) CARE - Brok Sp. z o.o 07-306 Brok ul. Warszawska 25.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski, zawierające komplet w/w dokumentów.

VI. Dofinansowane mogą być tylko sesje odbywające się w bieżącym roku.

VII. Wnioski o dofinansowanie na dany rok szkolenia należy składać do dnia 15 lutego każdego roku.

VIII. Wysokość dofinansowania zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel oraz ilości sesji w danym roku.

VII Przyznane dotacje zostaną ujawnione poprzez wskazanie macierzystego Ośrodka kandydata na stronie internetowej WOTUW, a ubiegający się o dotację zostanie poinformowany pisemnie o wysokości uzyskanej dotacji. Informacje o dotacji zostaną przekazane do wiadomości w pierwszych 4 m-cach roku kalendarzowego.

Osoba koordynująca proces dofinansowania z WOTUW:
Z-ca Kierownika – Maria Panasewicz, Tel. 022-739-10-42

* w załączeniu wzór wniosku o przyznanie dotacji z funduszy Urzędu Marszałkowskiego

ZałącznikWielkość
wzor_wniosku_o_dofinansowanie_stu_w_2019.doc32.5 KB