Terapia pogłębiona

Pacjent, który ukończył podstawowy program terapii jest na początku swojej drogi trzeźwienia. Ma w sobie dużo obaw, lęku, często jest zagubiony, poznaje siebie i próbuje odnaleźć się w nowej dla niego rzeczywistości. Na tym etapie ważnym aspektem jest wzmocnienie motywacji pacjenta do kontynuowania terapii.
Konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym w Poradni Leczenia Uzależnień czyli terapia pogłębiona. Terapia pogłębiona jest to praca terapeutyczna skoncentrowana na przyszłość w kierunku stopniowego usamodzielnienia się pacjenta w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem, wprowadzaniu zmian w życiu i ich utrwalaniu. Terapia pogłębiona może trwać rok i dłużej w zależności od programu terapii danej poradni oraz potrzeb i możliwości pacjenta.
Terapeuta na tym etapie koncentruje się na potencjalnej sile pacjenta, kieruje uwagę na sposoby umożliwiające osiąganie celu, zasoby pacjenta, możliwości zmiany. Pomaga w kreowaniu pozytywnego wyobrażenia przyszłości. Terapeuta wzmacnia sprawczość i poczucie zaradności pacjenta. Ważne jest żeby terapia pogłębiona była elastyczna i dopasowana do aktualnych potrzeb pacjenta. Istotnym elementem jest wspieranie pacjenta w samorozwoju, poszukiwaniu przez niego innych możliwości spędzania czasu, zainteresowań czy hobby.
Terapia pogłębiona obejmuje: grupy terapeutyczne, sesje indywidualne oraz warsztaty tematyczne. Metodami pracy na tym etapie są: wspieranie szczerej, otwartej komunikacji, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy, analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęstsze tematy pojawiające się w terapii pogłębionej:
nawrót choroby
komunikacja małżeńska
jak radzić sobie ze złością
praca nad wstydem
praca nad poczuciem winy
praca nad poczuciem własnej wartości
jak radzić sobie stresem
trening asertywnych zachowań
aktualna sytuacja życiowa

Z moich doświadczeń wynika, że istotne jest stałe i regularne uczestnictwo w grupach terapeutycznych. Uczestniczenie w sukcesach osób którzy przeżyli kryzys, wzajemne doświadczanie zmiany oraz zysków, które daje życie bez alkoholu. Wspierającym elementem terapii jest uczestnictwo w grupach samopomocowych np. AA w celu ćwiczenia i utrwalania korzystania ze wsparcia oraz wzajemnej identyfikacji z problemem.

mgr Monika Przygoda