Zaproszenie na konferencję „Podwójna diagnoza. I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno- terapeutycznego osób uzależnionych.

Szanowni Państwo
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do udziału w konferencji pt. „Podwójna diagnoza. I co dalej? Specyfika procesu diagnostyczno- terapeutycznego osób uzależnionych” która odbędzie się w dniu 14 listopada 2019 roku w siedzibie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w Pałacyku nad Utratą.

Adresowana jest m.in. do:
- pracowników placówek leczenia uzależnień
- pedagogów szkolnych,
- dyrektorów szkół
- pracowników świetlic socjoterapeutycznych,
- policjantów,
- kuratorów sadowych,
- pracowników socjalnych,
- pełnomocników zarządów gmin ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- pielęgniarek i lekarzy POZ,
- członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów uzależnień
- innych grup zawodowych zainteresowanych problematyką uzależnień.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji przesyłając skan karty zgłoszeniowej drogą mailową na adres: katarzyna.tuszynska@mscz.pl do dnia 1 listopada 2019 roku.
Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 758 68 09.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja objęta jest patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego.

ZałącznikWielkość
karta_zgloszeniowa.doc43 KB
program_konferencji.doc14.5 KB