Zaproszenie na warsztaty pn. „Ciało zna odpowiedź”

Szanowni Państwo,

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza na bezpłatne, dwudniowe warsztaty szkoleniowe pn. „Ciało zna odpowiedź” które odbędą się w dniach 7-8 września 2019 roku (weekend) w siedzibie WOTUW w Pruszkowie.
Warsztat rozpoczyna się o godz. 10.00. W czasie spotkania przewidziana jest przerwa kawowa. Zakończenie planowane jest o godz. 18.00.
Zapraszamy do udziału w warsztatach:
terapeutów uzależnień (specjalistów psychoterapii uzależnień lub instruktorów terapii uzależnień lub osób w trakcie programu szkoleniowego w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień lub w zakresie instruktora terapii uzależnień) pracujących w placówkach terapii uzależnień w województwie mazowieckim;
psychologów pracujących w placówkach terapii uzależnień w województwie mazowieckim.
Zgłoszenie na warsztaty proszę przesłać na adres: maria.panasewicz@mscz.pl. (Formularz zgłoszeniowy można pobrać pod wiadomością).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie jednej osoby z danej placówki leczenia uzależnień (tylko 10 miejsc). O udziale w warsztatach decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń. Nadesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w warsztatach.
W przypadku niemożliwości pojawienia się na warsztatach należy swoją nieobecność zgłosić na podany wyżej adres mailowy do dnia 26.08.2019 roku.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
Bernarda Kejres (022) 758-68-09, Maria Panasewicz (22) 739-10-32

Warsztat finansowany jest z funduszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy!