Zaproszenie na zjazd Dinozaurów

ZAPROSZENIE
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy absolwentów w WOTUW na uroczysty zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 15.09.2018 roku o godzinie 10.00 w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.
Program spotkania:
• Przywitanie zaproszonych gości
• Podzielenie się refleksjami z trzeźwego życia
• koncert Jarosława Wajka
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie w/w informacji innym zainteresowanym osobom.