Informacje ogólne
o WOTUiW

Leczenie
w WOTUiW

Informacje o uzależnieniach

Poradnia
internetowa

Lista placówek odwykowych

O WOTUiW

Głównym celem WOTUW jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców województwa mazowieckiego. W związku z tym WOTUiW współpracuje z zakładami lecznictwa odwykowego znajdujących się na terenie Mazowsza, organizuje szkolenia, superwizje zespołów terapeutycznych, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Zajmuje się również zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego w województwie mazowieckim.

WIĘCEJ