Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Partyzantów 2/4 05-802
Pruszków

e-mail: wotuw@mscz.pl

sekretariat WOTUiW:
tel. 22 739 12 08
fax: 22 739 12 66

Sekretariat Oddziału Całodobowego i Dziennego WOTUiW
tel. (22) 739-13-41

Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
tel. (22) 739-10-42

Lekarz Kierujący Oddziałem
tel. (22) 739-14-00 wew. 233