Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia (WOTUW) został powołany dnia 19 września 2001r. uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego (844/159/01).
Placówka funkcjonuje w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.
WOTUW realizuje zadania określone przez Ministra Zdrowia w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2018 r w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Zakres działalności WOTUW:
Głównym celem WOTUW jest zwiększenie dostępności terapii uzależnień od alkoholu dla mieszkańców województwa mazowieckiego. W związku z tym WOTUW współpracuje z placówkami leczenia uzależnienia od alkoholu znajdujących się na terenie Mazowsza, organizuje szkolenia, konferencje, wspiera tworzenie nowych programów terapeutycznych. Zajmuje się również zbieraniem i opracowywaniem danych statystycznych dotyczących stanu lecznictwa odwykowego w województwie mazowieckim. Prowadzi stronę internetową dla pracowników lecznictwa odwykowego, oraz poradnię internetową dla pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Koordynuje proces dofinansowania do superwizji zespołów terapeutycznych oraz szkoleń w dziedzinie uzależnienia dla osób zatrudnionych w placówkach odwykowych na terenie województwa mazowieckiego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Placówka lecznicza składa się z trzech struktur:

  • Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
  • Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu;
  • Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.