• Bernarda Kejres – kierownik WOTUW, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Maria Panasewicz – z-ca kierownika WOTUW, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Patrycja Strzębała – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Lilianna Bielecka – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Anna Krzyszczuk – specjalista psychoterapii uzależnień.
 • Edyta Karpińska-Cieślak – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Ewa Miturska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Katarzyna Tuszyńska-Niezgoda – psycholog, w programie certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
 • Aleksandra Papaj – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • Joanna Bosowska – psycholog, w programie certyfikacji w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień
 • Justyna Prażmo – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Krzysztof Psula – instruktor psychoterapii uzależnień
 • Halina Stańczyk – specjalista psychoterapii uzależnień
 • Dorota Schilberg-Gnat – instruktor terapii uzależnień