Przyjęcie do Ośrodka:

Wyznaczanie terminu przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza o treści „Skierowanie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”. Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Uwaga! skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.

Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu na czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia.

POBIERZ SKIEROWANIE

Ważne informacje:

O kolejności przyjęć do Oddziału decyduje kolejność wpisu na listę oczekujących. W wypadku, gdy zaistnieje możliwość wcześniejszego przyjęcia niż ustalono, Ośrodek powiadamia o możliwości zmiany terminu następnego pacjenta z listy oczekujących, zgodnie z kolejnością ustaloną na podstawie zgłoszenia.

Zapisy do kolejki oczekujących odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych.

Ośrodek przyjmuje również pacjentów w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych w terminie uzgodnionym przez sąd.

Leczenie w naszym Ośrodku jest finansowane w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, co za tym idzie jest bezpłatne.

Pacjent w dniu przyjęcia powinien być w stabilnym stanie somatycznym, nie wymagającym diagnozowania i intensywnego leczenia.

Warunkiem przyjęcia do Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu jest bezwzględny stan trzeźwości potwierdzony badaniem alkomatu i negatywnymi testami na obecność leków z grupy benzodiazepin i narkotyków.

Pacjent zgłaszający się do planowanego przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień oraz do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnień powinien posiadać:

  • dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,
  • ważne skierowanie do szpitala ( 2 tygodnie)
  • dokumentację medyczną z ostatnich hospitalizacji oraz aktualne wyniki badań: RTG klatki piersiowej oraz badań laboratoryjnych w tym: OB, WR, Morfologia, Cukier, ASPAT i ALAT, INR, amylaza trzustkowa, GGPT, sód, potas, mocznik, kreatynina, mocz – badanie ogólne (pacjent powinien być w stabilnym stanie somatycznym, nie wymagającym diagnozowania i intensywnego leczenia)
  • osobisty numer NIP oraz NIP zakładu pracy w celu wystawienia zwolnienia lekarskiego.
  • konieczne jest posiadanie zaświadczenia od lekarza specjalisty lub lekarza rodzinnego zawierającego rozpoznania oraz informację o przyjmowanych lekach z powodu chorób.