tel. 22 739 13 41

W oddziale całodobowym jednorazowo może odbywać leczenie 70 pacjentów (w tym do 15 kobiet).

Warunki lokalowe i wyposażenie
Ośrodek posiada 2-5 łóżkowe sale sypialne dla pacjentów, 6 sal do zajęć psychoterapii grupowej, 7 gabinetów psychoterapii indywidualnej, kuchnię, jadalnię, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski.

Świadczenia zdrowotne udzielane są osobom z rozpoznaniem:

 • Uzależnienia od alkoholu;
 • Uzależnienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (nie wymagających innych specjalistycznych form leczenia);
 • Uzależnienia od alkoholu ze współistniejącymi innymi zaburzeniami (nie wymagającymi innych, specjalistycznych form leczenia);
 • Uzależnienia od alkoholu ze współwystępowaniem schorzeń somatycznych (nie zakłócających procesu leczenia i nie wymagającymi specjalistycznych świadczeń medycznych).

Podstawowy program terapii uzależnienia realizowany w Ośrodku
Program trwa 8 tygodni podzielony na 4 dwutygodniowe etapy.
Podczas pobytu pacjenci realizują następujące cele:

 • ● dokonują autodiagnozy swojego uzależnienia;
  ● rozpoznają straty wynikające z picia w różnych sferach swojego życia;
  ● zdobywają wiedzę na temat uzależnienia i jego mechanizmów;
  ● zdobywają umiejętności rozpoznawanie u siebie głodu alkoholowego i uczą się radzić sobie z nim;
  ● rozpoznają i wzmacniają swoją motywację do trzeźwego życia;
  ● uczą się rozpoznawać i wyrażać uczucia, które przeżywają;
  ● uczą się umiejętności radzenia sobie ze stresem;
  ● rozpoczynają naukę umiejętności potrzebnych do trzeźwego życia np. odmawiania picia, planowania;
  ● uczą się rozpoznawania własnych zasobów i barier w dalszym trzeźwieniu
  ● poznają istotę programu samopomocowego Anonimowych Alkoholików i uczą się z niego korzystać;
  ● opracowują swój dalszy plan terapii po zakończeniu leczenia w oddziale;

Powyższe cele pacjenci realizują poprzez udział w następujących zajęciach:

 • grupa zadaniowej;
 • społeczność terapeutyczna;
 • psychoedukacja (wykłady, filmy, literatura);
 • treningi umiejętności.
 • zajęcia relaksacyjne.

Każdy pacjent od chwili przyjęcia do Ośrodka ma przydzielonego terapeutę prowadzącego, którego zadaniem jest wykonanie diagnozy nozologicznej i problemowej, ułożenie na tej podstawie Osobistego Programu Terapii, monitorowanie i ocena postępu pacjenta w czasie leczenia pod kątem osiągania celów uniwersalnych i indywidualnych, oraz przeprowadzanie interwencji kryzysowych.
Raz w tygodniu odbywają się zebrania społeczności Ośrodka. Kobiety dodatkowo raz w tygodniu spotykają się w grupie kobiecej przepracowując problemy i zaburzenia związane ze specyfiką uzależnienia kobiet.

Przy przyjęciu pacjenci są badani przez lekarza psychiatrę. Inne świadczenia medyczne – badania i konsultacje lekarskie wynikają z bieżących potrzeb stanu zdrowia pacjentów.

Uwaga! Ośrodek nie świadczy pomocy medycznej w przypadku schorzeń przewlekłych, nie wymagających szybkiej interwencji medycznej.
Terapia jest bezpłatna.

 

Oferta dla absolwentów Ośrodka
Po ukończeniu programu podstawowego pacjenci maja możliwość kontynuowania leczenia w poradni WOTUW. W skład oferty wchodzi udział w grupach terapeutycznych oraz indywidualne sesje terapeutyczne.

Absolwenci podstawowego programu realizowanego w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu po podpisaniu kontraktu mogą również kontynuować terapię przez rok poprzez udział w comiesięcznych zjazdach absolwentów Ośrodka.