1. Przyjęcie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie skierowania do szpitala psychiatrycznego.
 2. Zapisy do kolejki oczekujących odbywają się telefonicznie pod nr. tel. 22 739 13 41 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, z wyjątkiem dni świątecznych,
  • w rozmowie telefonicznej pacjent podaje dane ze skierowania i przeprowadzany jest wstępny wywiad epidemiologiczny.
  • pacjent jest informowany o podejmowanych działaniach prewencyjnych ograniczeniach związanych z sytuacja epidemiologiczną COVI-19.
 3. W dniu poprzedzającym przyjęcie pracownik WOTUW kontaktuje się ponownie z pacjentem telefoniczne celem aktualizacji wywiadu epidemiologicznego.
 4. Zakwalifikowany Pacjent zgłasza się bezpośrednio do Izby Przyjęć MSCZ ze skierowaniem.
 5. Pacjenci do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu przyjmowani są raz w tygodniu w środy w godz. 8.00 – 13.00.
 6. W dniu przyjęcia do Ośrodka, pacjent powinien spełniać następujące warunki zgodnie z wytycznymi W-CO/1.2/2019 tj:
  ◦ posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  ◦ środki ochrony indywidualnej typu maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki higieny osobistej;
  ◦ posiadać aktualne wyniki badań: RTG klatki piersiowej, OB, WR, Morfologia, Cukier, Transaminazy, Mocz – badanie ogólne;
  ◦ okazać dokumentację potwierdzającą przyjmowanie leków z powodu współwystępowania schorzeń innych niż główna przyczyna przyjęcia do oddziału (epikryza szpitalna, bądź zaświadczenie od lekarza rodzinnego);
  ◦ pacjent powinien być w stabilnym stanie somatycznym i psychicznym, nie wymagającym diagnozowania i intensywnego leczenia;
  wymagany jest bezwzględny stan trzeźwości potwierdzony badaniem alkomatu i negatywnymi. testami na obecność leków z grupy benzodiazepin i innych środków psychoaktywnych.
 7. Zalecane jest, aby pacjent oprócz środków higienicznych i osobistych (środki myjące i przybory toaletowe) był wyposażony w zestaw osobisty: maseczka zasłaniająca usta i nos, rękawiczki jednorazowe .
 8. Pacjent w dniu przyjęcia podpisuje w Izbie Przyjęć Oświadczenie/ wywiad epidemiologiczny.
  • dodatni wywiad epidemiologiczny dyskwalifikuje pacjenta do przyjęcia do WOTUW.
 9. Przebywanie pacjentów w terapii będzie objęte nadzorem epidemiologicznym związanym z COVID-19.
 10. Pacjent przyjmowany jest do wyznaczonej sali chory w ośrodku gdzie przebywa do czasu uzyskania wyniku w kierunku COVID-19.
  • pobrania wymazu w kierunku COVID-19 odbywa się w 6 dobie pobytu,
  • brak zgody na pobranie wymazu COVID-19 skutkuje wypisem z oddziału.
 11. W trakcie prewencji epidemiologicznej pacjent realizuje zadania z Osobistego Programu Terapii który jest wstępem do rozpoczęcia udziału w zajęciach grupowych i psychoterapii indywidualnej.
  • W tym czasie opiekę nad pacjentem sprawuje wyznaczony personel oddziału przez Kierownika WOTUW.
 12. Po uzyskaniu wyniku ujemnego, pacjent rozpoczyna realizacje Programu Terapeutycznego w wyznaczonym odcinku oddziału.
 13. Przez 14 dni pacjent ma mierzoną temperaturę 4 x na dobę, następnie 2 x na dobę do końca pobytu w oddziale.
 14. W przypadku wystąpienia u pacjenta objawów wskazujących na zakażenie COVID- 19 podejmowane są działania zgodnie wytycznymi dotyczącymi postępowania z osobą podejrzaną o zakażenie SARS-CoV2.
 15. Pacjenci przyjmowani z innych podmiotów leczniczych powinni posiadać kartę informacyjną oraz aktualny ujemny wynik testu na COVID – 19.
 16. Pacjenci przyjmowani w ramach sądowego zobowiązania do leczenia w warunkach stacjonarnych przyjmowani są w terminie uzgodnionym przez sąd zgodnie z procedurą przyjęcia do oddziału WOTUW w związku z COVID-19.