Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do udziału w konferencji pt.„Złożoność i korektywność procesu psychoterapii uzależnień”, która odbędzie się w dniach 12-13 październik 2023 r. w Ibis Styles Warszawa City, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa

Czas trwania konferencji planowany jest w następujących godzinach:

12 październik 2023 r .w godz. 10.00 -16.00
13 październik 2023 r. w godz. 08.30 -17.45

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji przesyłając skan karty zgłoszeniowej drogą mailową na adres: maria.panasewicz@mscz.pl do dnia 6 października 2023 roku.

Liczba miejsc jest ograniczona. O uczestnictwie w konferencji decyduje kolejność prawidłowo wypełnionych zgłoszeń.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 758 68 09.

Konferencja finansowana jest środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Program konferencji prześlemy w załączeniu.Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Dialog motywujący jako praktyczny sposób motywowania do podjęcia leczenia odwykowego” która odbędzie się w ETOCH – Fundacja Rozwoju i Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa.

Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

5 październik 2023 rok w godz. 10.00 – 17.30 lub

6 październik 2023 rok w godz. 10.00 – 17.30

Szkolenie adresowane jest do:   kuratorów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów,  lekarzy, pielęgniarek, członków GKRPA,

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

  • nauczyć się tak rozmawiać z ludźmi, żeby dodawać im sił i mobilizować do zdrowego i sensownego działania,
  • poznać zasady i metody dialogu motywującego które pozwolą wzmacniać motywację wewnętrzną i poczucie sprawczości rozmówców w różnych sytuacjach z życia osobistego i zawodowego
  • dowiedzieć się jak podczas dialogu nie uruchamiać w rozmówcach mechanizmów obronnych przed naciskiem z zewnątrz – oporu, niezgody i buntu,
  • nauczyć się tak komunikować by osoby korzystające z ich pomocy swobodnie nazywały ważne dla siebie wartości i potrzeby oraz zauważyły własne zasoby i czuły się pewniejsze siebie.


Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia  w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy  absolwentów  w WOTUW  na uroczysty zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 21.10.2023 roku o godzinie 10 .00 w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.

Program  spotkania:

  • Przywitanie zaproszonych gości
  • Podzielenie się refleksjami z trzeźwego życia
  • występ trzeźwiejącego alkoholika

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przekazanie w/w informacji innym zainteresowanym osobom.