Subskrybuje zawartość

ZAPROSZENIE

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy absolwentów w WOTUW na uroczysty zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 16.09.2017 roku o godzinie 10.00 w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych. W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4.

Lista macierzystych Ośrodków osób, które otrzymały dotację z funduszy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na szkolenie
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 2017

1. Centrum Odwykowe
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Oddział Dzienny Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Wł. Łokietka 11
03-590 Warszawa

2. Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
ul. Sobieskiego 9
02-957 Warszawa

3. NZOZ Victi
Dzienny Ośrodek Leczenia Uzależnień
ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 3
02-495 Warszawa

Współuzależniona miłość, czyli Ja, On i Alkohol

 „Alkoholizm w szpilkach - czyli jak wygląda uzależnienie od alkoholu u kobiet”

Wyznaczanie terminu przyjęcia do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu odbywa się na podstawie aktualnego skierowania wystawionego przez lekarza o treści „Skierowanie do Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie lub Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu”. Skierowanie powinno być wypisane na druku „Skierowanie do Szpitala Psychiatrycznego”.

Uwaga! skierowanie ważne jest 14 dni od daty wystawienia.

 


Podstawowy program pomocy osobom wpółuzależnionym.