Subskrybuje zawartość

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu zaprasza do skorzystania z oferty dla osób uzależnionych od alkoholu. Oferujemy pomoc bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych. W celu podjęcia leczenia należy zgłosić się na konsultację w dniach: poniedziałki, wtorki, piątki w godz. 8,30-11.30 z dowodem osobistym do Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu w strukturach WOTUW w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4.

Lista macierzystych Ośrodków osób, które otrzymały dotację z funduszy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na szkolenie
Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w 2016

1. Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych ZOZ
Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
09-500 Gostynin
ul. Zalesie 1

2. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia od Alkoholu
05-500 Piaseczno
ul. Tadeusza Gerbera 14

3. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia zaprasza na  naradę szkoleniową dla Kierowników placówek lecznictwa odwykowego województwa mazowieckiego w dniu 06.12.2016 r. w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie WOTUW.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zaprasza na szkolenie zatytułowane:

„Specyfika pracy biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”

Szkolenie przeznaczone jest dla osób:

SZKOLENIE KIEROWANE DO PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH ODWYKOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO BIORĄCYCH UDZIAŁ W PIERWSZEJ CZĘŚCI SZKOLENIA W 2015 R.

Szkolenie finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w zakresie działań pozaleczniczych WOTUW.

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie

zaprasza kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu na „Superwizję dla kierowników”

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie zaprasza osoby, które ukończyły zjazdy absolwentów w WOTUW na uroczysty zjazd „Dinozaurów”, który odbędzie się dniu 17.09.2016 roku o godzinie 10 .00 w Pałacyku nad Utratą ul. Partyzantów 2/4.

“Szkolenie dla biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Pruszkowie planuje zorganizowanie w I półroczu 2016 r. szkolenia pt.: „Specyfika pracy biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu”.

Współuzależniona miłość, czyli Ja, On i Alkohol

 „Alkoholizm w szpilkach - czyli jak wygląda uzależnienie od alkoholu u kobiet”