Pacjent, który ukończył podstawowy program terapii jest na początku swojej drogi trzeźwienia. Ma w sobie dużo obaw, lęku, często jest zagubiony, poznaje siebie i próbuje odnaleźć się w nowej dla niego rzeczywistości. Na tym etapie ważnym aspektem jest wzmocnienie motywacji pacjenta do kontynuowania terapii.
Konieczne jest dalsze leczenie w trybie ambulatoryjnym w Poradni Leczenia Uzależnień czyli terapia pogłębiona. Terapia pogłębiona jest to praca terapeutyczna skoncentrowana na przyszłość w kierunku stopniowego usamodzielnienia się pacjenta w zakresie radzenia sobie z uzależnieniem, wprowadzaniu zmian w życiu i ich utrwalaniu. Terapia pogłębiona może trwać rok i dłużej w zależności od programu terapii danej poradni oraz potrzeb i możliwości pacjenta.
Terapeuta na tym etapie koncentruje się na potencjalnej sile pacjenta, kieruje uwagę na sposoby umożliwiające osiąganie celu, zasoby pacjenta, możliwości zmiany. Pomaga w kreowaniu pozytywnego wyobrażenia przyszłości. Terapeuta wzmacnia sprawczość i poczucie zaradności pacjenta. Ważne jest żeby terapia pogłębiona była elastyczna i dopasowana do aktualnych potrzeb pacjenta. Istotnym elementem jest wspieranie pacjenta w samorozwoju, poszukiwaniu przez niego innych możliwości spędzania czasu, zainteresowań czy hobby.
Terapia pogłębiona obejmuje: grupy terapeutyczne, sesje indywidualne oraz warsztaty tematyczne. Metodami pracy na tym etapie są: wspieranie szczerej, otwartej komunikacji, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami grupy, analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta.

Najczęstsze tematy pojawiające się w terapii pogłębionej:

  • nawrót choroby
  • komunikacja małżeńska
  • jak radzić sobie ze złością
  • praca nad wstydem
  • praca nad poczuciem winy
  • praca nad poczuciem własnej wartości
  • jak radzić sobie stresem
  • trening asertywnych zachowań
  • aktualna sytuacja życiowa

Z moich doświadczeń wynika, że istotne jest stałe i regularne uczestnictwo w grupach terapeutycznych. Uczestniczenie w sukcesach osób którzy przeżyli kryzys, wzajemne doświadczanie zmiany oraz zysków, które daje życie bez alkoholu. Wspierającym elementem terapii jest uczestnictwo w grupach samopomocowych np. AA w celu ćwiczenia i utrwalania korzystania ze wsparcia oraz wzajemnej identyfikacji z problemem.

mgr Monika Przygoda

Skip to content